Podstrmac 61,
51217 Klana, Hrvatska
Tel: ++385/51/808 640
izvana
 

O nama

Na čelu ordinacije je dr. dent. med. Dinka Puklin. Nakon završene gimnazije nastavlja školovanje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje diplomira 1984. godine. Nakon stažiranja1986. god. zapošljava se u Domu zdravlja Koper, gdje radi do 1993. g. Sa samostalnim radom u privatnoj praksi započinje u lipnju 1994. godine. Kontinuirano se usavršava i educira na stručnim kongresima.

Dr. Kristina Rubeša je stomatološki studij završila 1996. godine u Rijeci. Radila je u ambulantama Čavle i Matulji, u poliklinici Rident, a od travnja 2012. radi kod dr Puklin u Klani.